PRIVACY POLICY

Obecná ustanovení

Naše webová adresa je: https://aerosim.cz.

AEROSIM.cz klade na ochranu osobních údajů velký důraz. Již od počátku chráníme údaje našich klientů co nejlépe dovedeme. Kontaktní údaje nikdy nepředáváme do doby, než je zprostředkována samotná objednávka či pokud nám to neukládá zákon.

Účelem tohoto dokumentu je informovat vás o rozsahu a způsobu ukládání vašich osobních údajů, vašich právech a o formě jakou můžete svá práva uplatňovat.

Zpracování osobních údajů na https://aerosim.cz provádí David Jandečka. IČ: 74985191, Martinov 278, 277 13, Záryby, Česká republika. Zpracovatel je řádně registrován na Úřadě pro ochranu osobních údajů.

Účel a způsob zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme několika různými způsoby a pro odpovídající účely:

Cookies

Při používání našich internetových stránek může docházet ke zpracování vašich osobních údajů prostřednictvím cookies. Více o cookies se můžete dozvědět například zde: https://policies.google.com/technologies/cookies

Analytika

Pro anonymní analýzu návštěvnosti využíváme nástroj Google Analytics společnosti Google LLC.

Pro sledování přístupů a informací o provedených objednávkách v rámci provizního programu využíváme službu Affilbox.cz společnosti OLYMPIC s.r.o.

Objednávka poukazu na webu https://aerosim.cz

Abychom mohli zpracovat vaši objednávku, potřebujeme znát a dále zpracovávat vaše osobní údaje. Tyto údaje zpracováváme výhradně za účelem uzavření kupní smlouvy a právním základem takového zpracování je tedy plnění kupní smlouvy.

Tyto osobní údaje od vás získáváme výhradně na základě vaší objednávky na webu https://aerosim.cz, případně telefonickou či e-mailovou objednávkou.

Doba zpracování těchto údajů je po dobu vyřizování objednávky plus dobu minimálně 10 let, neboť tak nám to přikazuje daňový zákon.

Objednávkový formulář

 • Objednávaný poukaz / poukazy – povinné
 • Forma doručení – povinné
 • Forma platby – povinné
 • Volba benefitního systému – povinné v případě platby benefitem
 • Jméno – povinné
 • E-mail – povinné
 • Telefon – povinné v případě doručení poštou, osobním odběrem či platbou benefitním poukazem
 • Ulice – povinné v případě doručení poštou
 • Město – povinné v případě doručení poštou
 • PSČ –  povinné v případě doručení poštou
 • Fakturační údaje – nepovinné
  • Obchodní název – nepovinné
  • IČO – nepovinné
  • DIČ – nepovinné
  • Ulice – nepovinné
  • Město – nepovinné
  • PSČ – nepovinné
 • Objednávám jako dárek – nepovinné
  • Jméno či jména obdarovaných – nepovinné
 • Poznámka – nepovinné
  • Zpráva (vyplňuje návštěvník webu, může však obsahovat osobní údaje) – nepovinné
 • Uplatnit kupon – nepovinné
  • Kód kuponu – nepovinné
 • Souhlas s obchodními podmínkami – povinné

Rezervace termínu

Abychom mohli přijmout požadavek na rezervaci termínu, musíme znát kontaktní údaje účastníka a také jeho kód poukazu, který ho opravňuje k návštěvě simulátoru.

Rezervační formulář

 • Jméno – nepovinné
 • E-mail – povinné
 • Kód poukazu – povinné
 • Telefon – povinné
 • Zpráva (požadavek na termín, vyplňuje návštěvník webu, může však obsahovat osobní údaje) – povinné
 • Souhlas s poskytnutím osobních údajů – povinné

Kontakt skrze webový formulář

Abychom mohli přijmout a odpovědět na vaši zprávu, je nutné vyplnit všechna povinná pole formuláře.

Kontaktní formulář

 • E-mailová adresa – povinné
 • Zpráva (vyplňuje návštěvník webu, může však obsahovat osobní údaje) – povinné
 • Souhlas se zpracováním osobních údajů – povinné

Vložený obsah z dalších webů

Tento web může obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web.

Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku.

Od kterých třetích stran získáváme osobní údaje?

 

 

Komunikace

Marketingová komunikace

V případě, že nám udělíte souhlas, budeme vaše osobní údaje (e-mailovou adresu) využívat pro zasílání novinek o našich službách, akčních cenách a novinkách týkajících se AEROSIM.cz. V žádném případě nebude vaše e-mailová adresa předána třetím stranám a váš souhlas se zasíláním marketingových sdělení můžete kdykoliv a s okamžitou platností odvolat kliknutím na odkaz uvedený v každé emailové zprávě nebo požádáním skrze kontaktní formulář https://aerosim.cz/#kontakt.

E-mailová komunikace

V případě, že nás kontaktujete na některém z našich kontaktních emailů nebo pomocí kontaktního formuláře na adrese https://aerosim.cz/#kontakt, můžeme vás požádat o poskytnutí jednoznačných identifikačních informací, které poslouží k ověření oprávněnosti vašeho požadavku. E-mailovou komunikaci s vámi archivujeme. Právním základem takového zpracování je náš oprávněný zájem.

Telefonická komunikace

V případě, že nás kontaktujete na některém z našich kontaktních telefonních čísel, na začátku hovoru vás můžeme požádat o poskytnutí jednoznačných identifikačních informací, které poslouží k ověření oprávněnosti vašeho požadavku. Právním základem takového zpracování je náš oprávněný zájem.

Vaše práva jako subjektu údajů aneb co dělat, když chci své osobní údaje smazat nebo upravit

Pokud si přejete uplatnit níže uvedená práva a/nebo získat příslušné informace, můžete tak učinit prostřednictvím kontaktního formuláře https://aerosim.cz/#kontakt. Můžeme po vás požadovat poskytnutí jednoznačných identifikačních informací, která poslouží k ověření oprávněnosti vašeho požadavku. Odpovíme vám do 1 měsíce po obdržení vaší žádosti, přičemž si však vyhrazujeme právo tuto lhůtu prodloužit dle technické a časové náročnosti vašeho požadavku.

V souladu s platnými právními předpisy máte právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, které jako správce osobních údajů zpracováváme, právo na jejich opravu nebo vymazání. Můžete také kdykoliv vzít zpět souhlas se zpracováním některých osobních údajů (např. údajů k marketingovým účelům), který jste nám poskytli.

Vymazání vašich osobních údajů

Kdykoliv nás můžete požádat o vymazání vašich osobních údajů. Pokud nás oslovíte s takovou žádostí, smažeme bez zbytečného odkladu všechny vaše osobní údaje, které evidujeme, pokud však vaše osobní údaje nepotřebujeme pro plnění smluvních a zákonných povinností či ochranu našich oprávněných zájmů, jak jsou popsány výše.

Zakoupení poukazu

 1. Pokud nakupující uskutečnil objednávku poukazu a uhradil ji, jeho údaje týkající se objednávky jsme povinni uchovávat po dobu minimálně 10 let.
 2. Pokud nakupující uskutečnil objednávku poukazu, ale neuhradil ji, jeho data mohou být na jeho žádost smazána.

Rezervace termínu

 1. Pokud objednávající uskutečnil rezervaci termínu a zrealizoval daný zážitek, požádá o vymazání údajů poskytnutých při rezervaci, data mohou být smazána za předpokladu, že zážitek byl zakoupen přímo od provozovatele tohoto webu. V opačném případě, kdy byl zážitek zakoupen u partnerského prodejce, jsme povinni uchovávat údaje po dobu minimálně 10 let z důvodu fakturace směrem k prodejci.
 2. Pokud objednávající uskutečnil rezervaci termínu a dosud nezrealizoval daný zážitek, požádá o vymazání údajů poskytnutých při rezervaci, data mohou být smazána avšak tímto krokem dojde k automatickému stornování rezervace.

Oprava vašich osobních údajů

Máte právo na opravu svých osobních údajů. Údaje není možné opravit přímo (například údaje uvedené na faktuře), pak nás prosím kontaktujte prostřednictvím kontaktního formuláře na adrese https://aerosim.cz/#kontakt.

Odvolání platnosti souhlasu

Udělený souhlas ke zpracování některých osobních údajů (např. údajů pro marketingové účely) můžete kdykoliv odvolat bez uvedení důvodů. Berte prosím na vědomí, že odvolání vašeho souhlasu nemá vliv na zákonnost jakéhokoliv zpracování prováděného na základě dříve uděleného souhlasu.

Vaše další práva

Vezměte prosím na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte, kromě výše jmenovaných, také právo:

 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům

Naši zpracovatelé osobních údajů

Zpracování osobních údajů je prováděno Davidem Jandečkou, osobní údaje však pro nás mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 • WEDOS Internet, a.s., Masarykova 1230, 373 41, Hluboká nad Vltavou, Česká republika – náš poskytovatel webhostingu
 • Google LLC, Mountain View, CA 94043, Spojené státy americké – anonymní statistika přístupů Google Analytics, datové uložiště a správce elektronické pošty
 • OLYMPIC s.r.o., Brozany 136, 533 52, Staré Hradiště, Česká republika – provizní program
 • Trello, Inc., 55 Broadway, 25th Floor, New York NY 10006, Spojené státy americké – správce rezervačního systému
 • Solitea Česká republika, a.s., Drobného 49, 602 00, Brno, Česká republika – fakturace
 • případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době nevyužíváme

Zabezpečení dat

Vaše data ukládáme u společnosti WEDOS Internet, a.s., se kterou máme uzavřenou smlouvu v souladu s pravidly GDPR o Zpracování osobních údajů.

Při přenosu dat a souborů používáme zabezpečeného protokolu HTTPS od certifikační autority Let’s Encrypt. Dodržujeme nezbytná a přiměřená technická a organizační opatření pro zajištění bezpečného uložení těchto dat.

Závěrečná ustanovení

Dokument v této verzi byl vytvořen dne 15.05.2018, datum poslední revize je 24.05.2018 a tímto dnem nabývá platnosti.